Station Narva uuringu andmeil on 50% festivali külastajatest Ida-Virumaalt

Tänavu 7.–10. septembril Narvas kuuendat korda peetud muusika- ja linnafestivali Station Narva külastajate seas läbi viidud uuringust selgub, et 42% küsitluses osalejaist olid pärit Narvast ja 8% mujalt Ida-Virumaalt. Kokku kogus tänavune Station Narva üle 4000 külastuse ning kõige kõrgemalt hindas festivali publik selle muusikaprogrammi.

Foto: Anna Markova ja Anastasia Volkova

Festivali poolt selle külastajate seas 13.–17. septembrini 2023 läbi viidud veebiküsitluse eesmärgiks oli saada ülevaade nende eelistustest ja rahulolust kogetuga. Saadud tagaside aitab Station Narva korraldajail tulevaste festivalide programmi plaanimisel paremini arvestada erinevate huvigruppide eelistuste ja ootustega.

Küsitlusele vastas ligi 100 inimest vanuses 15–71 aastat (keskmine vanus 38,2 aastat). Neist 42% saabusid festivalile Narvast, 8% mujalt Ida-Virumaalt, 31% Tallinnast, 9% Tartust, 7% mujalt Eestist ja 3% välisriikidest. Möödunud aasta analoogse küsitluse tulemustega võrreldes on idavirukate osakaal tõusnud 3 protsendipunkti. 63% küsitletavaist vastas eesti keeles, 35% vene keeles ja 2% inglise keeles.

“Kõige julgustandvamaks faktiks tänavuse Station Narva puhul on senise kuue festivali aasta edukaim piletimüük,” kommenteerib Station Narva juht Helen Sildna. “Hoolimata sellest, et üritus ei saaks toimuda riigi, linna ja toetajate panuseta, näitab piletimüük, et festivali programmi hinnatakse ja ollakse valmis sellesse ka piletiostu näol panustama – just see on meile korraldajatena olulisim julgustus festivaliga Narvas jätkata.. Möödas on ka aeg, mil pidi muretsema, kas Station Narva kõnetab kohalikke: meie erinevatele sündmustele avakontserdist kunstituurideni leidsid tee nii kohalikud noored, pered lastega kui ka eakad linnakodanikud. Festivaliks tullakse Narva muidugi üle Eesti – kultuur toob inimesed kokku ning elavdab ka turismi ja majandust.”


Festivali programmi hindasid enam kui pooled vastajatest 5-palli süsteemis maksimumpunktidega, mis andis keskmiseks tulemuseks 4,57. Kõige kõrgemalt hinnati tänavuse festivali muusikaprogrammi Vabal Laval ja klubis Ro-Ro, mida nimetas oma lemmikuna 80.5% vastanuist. Esile tõsteti ka tasuta linnalavasid ja kunstiprogrammi, linnaruumi ja kohaliku eluolu esitlemist ning sõbralikku õhkkonda. Kiideti ka Ro-Ro klubi ning Kulgu sadama ja Narva “Veneetsia” paadituure kui “kultuuride ja stiilide põimumisi” ning öiseid kunstituure Kreenholmis. Tulevaste festivalide muusikaprogrammi toimumumispaikadena soovitakse kõige rohkem näha Vaba Lava, Narva linnust ja Kreenholmi. Vastajate vanusegruppide lõikes saab välja tuua, et kõige rahulolevamad külalised kuuluvad vanusegruppi 35+. Pisut nõudlikumad ja kriitilisemad nii programmi kui ka teenuste osas on külalised vanusegrupis 20–30 eluaastat. 

Esinejatest avaldasid idavirukatele enim muljet Ukraina popartist Ivan Dorn ja Hollandi ska-bänd Bazzookas, mujalt tulnud tõid esile ka Prantsusmaa gruppi Acid Arab, Briti produtsenti James Lavelle’i ja erinevaid Eesti artiste. Enamik vastajaid soovivad, et festival jätkaks žanrite ülese programmi ja üllatavate valikutega, sealjuures alternatiivsemate ja piirkonnas vähem tuntud muusikute tutvustamisega. Toitlustuse osas on kasvanud nõudlus vegan menüü ja käsitööõlu järele ning osa külastajaid tundsid puudust festivali poolsetest majutusvõimalustest. Station Narva pääsmete hinda peab 75,3% vastajatest parajaks. 

Festivali kohta saadi küsitluse tulemuste andmeil infot peamiselt Station Narva sotsiaalmeediast – sealjuures ligi 75% vastajaist Facebookist –, festivali veebilehelt ning ajakirjandusest. Turunduskanalitena märgati enim välireklaam ning tõhusaimaks massimeedia kanaleiks peeti trükiväljaandeid,  televisiooni ja raadiot.

Uuringu käigus kogutud andmestikku kasutab Station Narva nii tuleva aasta 5.–8 septembril toimuva festivali programmi kui ka lähiaastate strateegia kavandamisel. 

7.–10. septembril Narvas kuuendat korda toimunud muusika- ja linnafestival Station Narva kogus 4032 külastust.

Station Narva 2023 festivali korraldas ettevõte: Shiftworks koos Narva tiimiga. Festivali toimumist toetasid Narva linn, Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Integratsiooni Sihtasutus, Briti Nõukogu, Startup Estonia ja Fortaco Estonia. Partnerid olid Vaba Lava Narva, Art Club Ro-Ro, Narva kunstiresidentuur (NART), Narva Loomeinkubaator OBJEKT, arutelude päev BAZAR, Damn.Loud, Piletilevi, Narva Muuseum, Ida-Viru Loomeklaster, Ida-Viru turismiklaster, Ellington, mitteformaalse õppe keskus VitaTiim, Tartu Ülikooli Narva kolledž, GoTravel ja laulukonkurss Virumaa Suvesaund. Meediapartnerid olid Postimees, Põhjarannik/Severnoje Poberežje ja Raadio 2.

Järgmine Station Narva toimub 5.–8. septembril 2024. Festivali passid on kuni 30. septembrini 2023 müügil soodushinnaga 29 eurot (edaspidi 35–49 eurot) veebipoes shop.tmw.ee.

Lisainfo: stationnarva.ee