100% Station Narva külastajaid peavad festivali toimumist väga oluliseks

Tänavu 8.–11. septembril Narvas viiendat korda peetud muusika- ja linnafestivali Station Narva külastajate seas läbi viidud uuringust selgub, et 100% küsitluses osalejaist peab festivali toimumist väga oluliseks. 86,1% vastajatest plaanib festivali ka järgmisel aastal külastada.

Station Narva 2022 festivali külastajate seas viidi läbi nii festivali enda korraldatud küsitlus kui ka EASi ja KredExi ühendasutuse tellitud ning LevelLab OÜ ja Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori teostatud küsitlus “Festivalide uuring 2021–2023” raames, mida kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Festivali poolt Station Narva 2022 külastajate seas läbi viidud küsitlusele vastas 68 inimest vanuses 16–62, neist 42% märkisid oma elukohaks Narva ja 5% muu Ida-Viru asula, 42% Tallinna ning ülejäänud vastajad muu Eesti või välismaa.

Uuringu tulemustest võib järeldada kõrget lojaalsust festivali külastajate seas. Küsimusele, kas Station Narva toimumine on oluline, vastas 100% jaatavalt ning tervelt 94,1% ütles, et plaanivad festivali ka järgmisel aastal külastada, 5,9% vastas, et nende tulevane osalus sõltub pakutavast programmist. Muusikaprogrammi hindas 5-palli süsteemis maksimumpunktidega 37,3% ja 4 punktiga 34,3%. Pigem rahulolematu hinnangu andis programmile vaid 2 vastajat.

Kõige kõrgemalt hinnati festivali toimumispaika, linnaruumi ja kohaliku eluolu esitlemist, rahvusvahelisust ja sõbralikku, ühendavat õhkkonda. Väljavõtteid vastustest:

“Vägev integratsioonimisssioon ja unustusse jäetud Eesti nurgale uue hingamise toomine.”

“Station Narva [– – –] juhib läbi festivali tähelepanu õigetele aspektidele. Siin tuleb osata hoida seda tundlikku sotsiaalset joont, et Narva ja selle elanikud ei muutuks teatrietenduseks, kuhu pealinna ja rahvusvahelised külalised sõidavad vaatama seda “teistsugust” osa Eestist. Linnaruumiprogramm oli südameid puudutav.”

“Tore kui selles väikeses linnas toimuvad nii suured üritused, kus osalejad on nii Eesti kui ka muu päritoluga esinejad.”

EASi ja KredExi Ühendasutuse tellitud küsitlusele vastas kokku 196 inimest vanuses 16–50 aastat. Veidi üle poole vastajatest (53%) nimetas elukohana Ida-Virumaa, 19% Tallinna ja 6% Tartumaa, 10% välisriigid Saksamaa, Rootsi, Läti, Soome, Iisrael, Mehhiko, Ukraina ja Prantsusmaa. Suurele osale vastajatest (66% Eesti elanikest, 65% välismaalastest) oli osalus Station Narval ühtlasi peamine põhjus festivali toimumiskoha külastamiseks ning 78% vastajatest kavatsevad festivali külastada ka järgnevatel aastatel.

Festivali korralduse juures hinnati kõige kõrgemalt ala korrashoidu, järgnesid info enne festivali, muusikaprogramm ja hügieenitingimused. Koroonaviirus festivalide külastamise harjumusi enamusel (75%) muutnud ei ole.

Kahe eri küsitluse koondtulemusena plaanib 86,1% vastajatest festivali ka järgmisel aastal külastada. Festivali kohta saadi mõlema küsitluse andmeil infot peamiselt internetist või festivali veebilehelt, sotsiaalmeediast ning sõpradelt ja tuttavatelt.

Uuringute tulemused aitavad järgmise, 7.–10. septembril 2023 toimuva Station Narva festivali planeerimisel paremini arvestada külastajate ootustega.

8.–11. septembril Narvas viiendat korda peetud festival Station Narva kogus 2222 külastust. Festivali korraldas ettevõte Shiftworks koostöös Narva tiimiga. Koostööpartnerid olid Narva kunstiresidentuur (NART), Narva Gate, Art Club Ro-Ro, loomeinkubaator OBJEKT, arutelupäev BAZAR ja Arvo Pärdi Keskus.

Station Narva rahvusvahelisi tegevusi, mille eesmärk on tutvustada Eestit kui atraktiivset sihtkohta muusika- ja kultuurihuvilistele, toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Station Narva 2022 toimumist toetasid Narva linn, Kultuuriministeerium, Riigikantselei, Integratsiooni Sihtasutus, Kultuurkapital, Fortaco, Soome Instituut, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Briti nõukogu, Ida-Viru Turismiklaster, RTK, StartupEstonia. Meediapartnerid olid Postimees ja Põhjarannik/Severnoje Poberežje

Järgmine Station Narva festival toimub 7.–10. septembril 2023.